Cum mi-a vorbit Domnul astazi

28 Jul

Domnul mi-a vorbit astăzi prin Psalmul 124:)

1        (O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.) De n’ar fi fost Domnul de partea noastră, -să spună Israel acum! –

2        de n’ar fi fost Domnul de partea noastră, cînd s’au ridicat oamenii împotriva noastră,

3        ne-ar fi înghiţit de vii, cînd li s’a aprins mînia împotriva noastră;

4        ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut rîurile peste sufletul nostru;

5        ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice.

6        Binecuvîntat să fie Domnul, care nu ne -a dat pradă dinţilor lor!

7        Sufletul ne -a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s’a rupt, şi noi am scăpat.

8        Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pămîntul

  • Domunul este cu noi tot timpul. Chiar si în clipele grele ale vieţii, El este Îngerul nostru care ne iubeste mai mult decât orice incât si-a dat viaţa pentru noi.El ne apără si ne veghează de acolo de sus fara întrerupere.Iar noi cum Îl răsplătim?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: